Mamy ponad dwadzieścia lat
doświadczeń w organizacji kursów
i szkoleń zawodowych (m.in. obsługa
wózków jezdniowych, kursy na uprawnienia UDT, BHP, spawanie, obsługa urządzeń elektrycznych i instalacji gazowych). Specjalizujemy się w kształceniu dorosłych,
co roku na naszych szkoleniach gościmy kilka tysięcy osób. Współpracujemy z jednostkami administracji publicznej, firmami polskimi
i zagranicznymi oraz osobami prywatnymi.
Na Państwa zlecenie możemy
przygotować indywidualne
programy szkoleń.
Kursy i szkolenia
 • Kierowca wózków jezdniowych (wpis Akademia UDT Nr.306 i 308 / 2011)
 • Pedagogiczne (dla pracodawców zatrudniających uczniów, metodyczny dla wykładowców – instruktorów)
 • BHP okresowe: dla pracowników, osób kierujących pracownikami, pracowników adm. biurowej, pracowników na stanowiskach produkcyjnych i inne
 • Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego BHP
 • Pomoc przedlekarska
 • Prace kontrolno - pomiarowe (wznowienie uprawnień)
 • Energetyczny SEP gr. I – eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych
 • Energetyczny SEP gr. II – m.in.: palacz c.o., sprężarki i inne
 • Energetyczny SEP gr. III – obsługa instalacji gazowych
 • Spawanie (różne metody)
 • Obsługa urządzeń dźwigowych i dźwignicowych
 • Szkolenie przeciwpożarowe (PPOŻ)
 • i inne
© 2012 OKO-PRUSZKÓW.PL
kreacja/ realizacja: FLAMASTER STUDIO